Công ty Sơn Nippon Việt Nam

Trong nhiều năm liền, Sáng Tạo đã in ấn cho công ty Nippon Paint VN nhiều loại mặt hàng như Namecard, bao thư, catalogue, đặc biệt là các loại nhãn decal dán thùng sơn.

Với chất lượng sản phẩm hoàn hảo, Sáng Tạo đã dần dần mở rộng được mạng lưới khách hàng trên khắp cả nước.

Những sản phẩm Công ty Sáng Tạo đã thiết kế & in ấn:

- Sổ tay kỹ thuật
- Nhãn decal
- Namecard
- Thiệp xuân
Sang Tao Design has designed and printed some products such as:

- Technical books
- Stickers
- Namecard
- New Year cards

Quay lại danh sách Khách hàng