Công ty Parapex Việt Nam

Công ty Parapex Việt Nam là khách hàng mới của Sáng Tạo, với giá cả cạnh tranh & chất lượng in ấn vượt trội, Sáng Tạo Design đã được công ty Parapex chọn lựa và đã trở thành nhà cung cấp các sản phẩm in ấn. Chỉ trong 1 thời gian ngắn hợp tác, Sáng Tạo Design đã thực hiện cho công ty Parapex nhiều mặt hàng như : lịch bàn, lịch treo tường, sổ tay, catalogue, thẻ treo…

Bằng khả năng & sự phục vụ nhiệt tình, Sáng Tạo Design sẽ tiếp tục tạo được chữ Tín đối với Công ty Parapex Việt Nam trong hiện tại & trong tương lai.

Những sản phẩm Công ty Sáng Tạo đã thiết kế & in ấn:

- Lịch bàn
- Lịch treo tường
- Catalogue
- Sổ tay kỹ thuật
- Nhãn treo
Parapex Viet Nam is a new SangTao’s customer with the resonable prices and high quality products SangTao Design has been chosen and become a printing Supplier by Parapex VN. Only in a short time of co-operating, SangTao Design has printed many products for Parapex VN such as : table calendars, wall calendars, catalogues, hand books, hangtags…

With our ability and whole – hearted service, SangTao Design will continue to get prestige from Parapex VN at present and in future.


Sang Tao Design has designed and printed some products such as:

- Table calendar
- Wall calendar
- Catalogues
- Technical handbooks
- Hangtags

Quay lại danh sách Khách hàng