Công ty Melcosa Việt Nam

Những sản phẩm Công ty Sáng Tạo đã thiết kế & in ấn:

- Nhãn treo
+ Nhãn Sunbrela
+ Nhãn Sergio Tacchini (Swimwear)
+ Nhãn Sergio Tacchini (Aquasport)
+ Nhãn Eddie Bauer...
Sang Tao Design has designed and printed some products such as:

- Hangtags and hangers
+ Sunbrela
+ Sergio Tacchini (Swimwear)
+ Sergio Tacchini (Aquasport)
+ Eddie Bauer...

Quay lại danh sách Khách hàng