Công ty Dầu Khí Việt Nhật (JVPC)

Công ty Dầu Khí Việt Nhật là 1 trong những khách hàng thân thiết của Sáng Tạo. Công ty Dầu Khí Việt Nhật đã hợp tác với Sáng Tạo từ năm 2000.

Những sản phẩm Công ty Sáng Tạo đã thiết kế & in ấn:

- Bản tin nội bộ
- Sổ tay an toàn
- Carbonless ( Hot Work Permit, Cold Work Permit, Radio Certificate, Isolation Certificate...)
- Áo thun & nón
Japan Vietnam Petroleum Company is one of friendly customers of SangTao Design. We have co-operated since the year 2000.

Sang Tao Design has designed and printed some products such as:

- The Internal Newsletters
- Safety Handbooks
- Carbonless ( Hot Work Permit, Cold Work Permit, Radio Certificate, Isolation Certificate...)
- T-shirts and hats

Quay lại danh sách Khách hàng