Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn là một trong những khách hàng mới của Sáng Tạo. 1 số sản phẩm Sáng Tạo vừa thực hiện cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn như tiêu đề, bao thư, sổ tay…
Tìm được khách hàng mới là khó, giữ được khách hàng cũ lại càng khó hơn. Vì vậy, Sáng Tạo đã & đang nổ lực hơn nữa để làm được cả hai việc trên.

Những sản phẩm Công ty Sáng Tạo đã thiết kế & in ấn:

- Giấy tiêu đề
- Bao thư
- Sổ tay....
Sang Tao Design has designed and printed some products such as:

- Letterhead
- Envelopes
- Agenda....

Quay lại danh sách Khách hàng